No foul according to referee Greg Aitken!.

Previous | Raith Rovers Gallery | Season 2021-22 | Next